Velg språk: estisk

Språktenester

Estnorlink OÜ leverer profesjonelle språktenester.
Vi er eit bindeledd mellom Estland og Noreg,
ved å tilby omsetjing frå og til estisk og norsk.

Estnorlink

Selskapet har hatt verksemd på den estiske og norske marknaden sidan 2005, og tilbyr no hovudsakleg omsetjing, tolking og andre språktenester.

More...

Språkkombinasjonane

Vi konsentrerer oss om dei språkkombinasjonane vi er gode på, og om nødvendig formidlar vi òg kontakt med andre omsetjarar i Baltikum og Norden.

More...

Tenester

Estnorlink OÜ leverer profesjonelle språktenester. Vi konsentrerer oss om dei språkkombinasjonane vi er gode på, og formidlar òg kontakt med andre omsetjarar i Baltikum og Norden.

More...

Statsautorisert translatør

Hos oss finn du òg den einaste statsautoriserte translatøren for estisk-norsk.

More...
Blog
Tenester
For språkkombinasjonen estisk-norsk kan vi tilby omsetjingar som er stadfesta med det offisielle translatørstempelet.